Klinisk smertekursus - Aarhus

Dette er et specifikt smertekursus og har intet med akupunktur at gøre.

Sted: Hasle Fysioterapi, Aarhus
Dato: Fredag og lørdag
Tidspunkt: 31. januar - 1. februar 2020
Pris: 3450 kr
Tilmeldingsfrist: 29. januar 2020

Læringsmålene for dette 2-dages kursus er at styrke deltagernes kompetencer, så klinisk diagnostik, smertevidenskab og behandling kobles og optimeres maksimalt.

Via en rationel prioritering gennemgås den kliniske proces, så den fysioterapeutiske behandling tager udgangspunkt i: 1) valid diagnostik og evidens, 2) nyeste viden om smertetypediagnostik og smerteklassifikation samt 3) valg og prioritering af de mest optimale behandlingsstrategier til kliniske smertetilstande.

Indhold:

 • Diagnostik/triage
 • Smertevidenskab og smertetypediagnostik
 • Praktik; Neurologiske, somatosensoriske og muskuloskeletale test
 • Praktik: Undersøgelse af hyppigt forekommende kliniske diagnoser
 • Smertebehandling (non-farmakologisk, farmakologisk og psykologisk)
 • Principper for dosering og valg af genoptræning, fysisk aktivitet og eksponering
 • Patientundervisning og kommunikation
 • Klinisk ræsonnering og beslutningstagning
 • Gennemgang af kliniske kasuistikker
 • Kliniske screening- og målemetoder
 • Implementering af individualiserede og evidensbaserede behandlingsstrategier

Pratiske oplysninger

 • Seminar: teoretiske oplæg, problembaseret læring og praktiske øvelser
 • Kurset er et rent smertekursus og handler ikke om akupunktur
 • Litteratur: Videnskabelige artikler samt udvalgte kapitler fra bogen: Smerter, baggrund, evidens og behandling, FADL, 2019 (Werner MU, Finnerup NB, Arendt-Nielsen L)
 • Omfang: 2 ECTS point (to konfrontationsdage, litteratur- og kasuistik forberedelse)

 • Tilmelding: smerte@fysmed.dk inden den 10. januar 2020
 • Tid: fredag den 31. januar og lørdag den 1. februar 2020 (8.00-16.00)

 • 
Pris: 3450 
kr (inklusive kaffe/te/frokost
/artikler mm)
 • Sted: Hasle Fysioterapi, Sommervej 31F, 8210 Aarhus V


  Underviser:


  Bjarne Rittig-Rasmussen

  Magister og ph.d. i medicin
  Specialist fysioterapeut