Velkommen til Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi

Smertekursus B - Regionshospital Horsens

To-dages smertekursus med fokus på udredning, behandling og patientundervisning ved komplekse smertetilstande

Sted: RHH - Regionshospital Horsens
Dato: Den 20-21. november 2021
Tidspunkt: 8.00-16.00
Pris: 3500 kr
Tilmeldingsfrist: 1. november 2021
  • Dette kursus giver deltageren en intensiv og opdateret viden om fysioterapi til patienter med komplekse smerter
  • Implicit har kurset fokus på klinisk diagnostik, smertetype-diagnostik, nyeste evidens samt implementering af rationelle strategier for den enkelte patient
  • Smerteuddannelsens detaljerede læringsmål kan ses Her
  • Smertekurserne har fokus på klinisk kompetenceudvikling og alle fysioterapeuter kan deltage (dette er ikke akupunkturkurser)
  • Kurserne kan tages enkeltvis eller samlet og kan udgøre et intensivt forløb med et omfang på 2,5 ECTS/65 timer.
  • Form og omfang: Dialogbaseret seminar med teoretiske oplæg og klinisk ræsonnering om kasuistikker med nociceptive, neuropatiske samt postoperative smerter
  • Kursus B består af 16 konfrontationstimer samt 6-8 timers litteraturforberedelse


Underviser

Bjarne Rittig-Rasmussen

Magister og ph.d. i medicin/smerteforskning
Specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Yderligere information: Bjarne Rittig-Rasmussen