Indmeldelse

  • Den årlige kontingent er 350 kr. Det er vigtigt at denne kontingent  ikke indbetales til selskabet, men betales via en opkrævning fra Danske Fysioterapeuter (den modtager du, efter at have sendt den udfyldte indmeldelsesblanket)
  • Klik på nedenstående for udfyldelse af indmeldelses-formular