Selskabets kompetenceprofil

Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi er en del af det muskuloskeletale speciale, hvor diagnostik, forebyggelse og rehabilitering af borgere og patienter med smerter og funktionsproblemer i bevægeapparatet er i fokus.

Selskabets formål er at uddanne fysioterapeuter som ønsker at opnå specialiserede kvalifikationer i at kunne behandle med akupunktur, samt at opnå specialviden om smerter og smertebehandling. Implicit er der tale om postgraduat klinisk kompetenceudvikling for fysioterapeuter inden for det muskuloskeletale fagfelt. 

Selskabets virke er at formidle klinisk viden på et forskningsbaseret niveau, kvalitetssikre klinisk praksis og virke som lærings- og efteruddannelsesmiljø for fysioterapeuter.