Velkommen til Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi

Smertekurser

Smertekurserne afholdes som to-dages kurser og giver en grundig indføring i relevant klinisk viden om smerter.

  

Læringsmålene for dette 2-dages kursus er at styrke deltagernes kompetencer, så klinisk diagnostik, smertevidenskab og behandling kobles og optimeres maksimalt.

Via en rationel prioritering gennemgåes den kliniske proces, så den fysioterapeutiske behandling tager udgangspunkt i: 1) valid diagnostik og evidens, 2) nyeste viden om smertetypediagnostik og smerteklassifikation samt 3) valg og prioritering af de mest optimale behandlingsstrategier til kliniske smertetilstande.

Indhold:

 • Diagnostik/triage
 • Smertevidenskab og smertetypediagnostik
 • Praktik; Neurologiske, somatosensoriske og muskuloskeletale test
 • Praktik: Undersøgelse af hyppigt forekommende kliniske diagnoser
 • Smertebehandling (non-farmakologisk, farmakologisk og psykologisk)
 • Principper for dosering og valg af genoptræning, fysisk aktivitet og eksponering
 • Patientundervisning og kommunikation
 • Klinisk ræsonnering og beslutningstagning
 • Gennemgang af kliniske kasuistikker
 • Kliniske screening- og målemetoder
 • Implementering af individualiserede og evidensbaserede behandlingsstrategier

Praktiske oplysninger

 • Seminar: teoretiske oplæg, problembaseret læring og praktiske øvelser
 • Kurset er et rent smertekursus og handler ikke om akupunktur
 • Litteratur: Videnskabelige artikler samt udvalgte kapitler fra bogen: Smerter, baggrund, evidens og behandling, FADL, 2019 (Werner MU, Finnerup NB, Arendt-Nielsen L)
 • Omfang: 2 ECTS point (to konfrontationsdage, litteratur- og kasuistik forberedelse)


  Underviser:


  Bjarne Rittig-Rasmussen

  Magister og ph.d. i medicin/smerteforskning
  Specialist fysioterapeut


Hvor og hvordan: Kurset udbydes to gange om året (København og Jylland).
Alternativ kan kurset afholdes på jeres klinik/genoptræningscenter efter aftale.

Ønsker du yderligere information, så kontakt: Bjarne Rittig-Rasmussen