Velkommen til Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi

Fysioterapi til patienter med smerter

Vil du være bedre til at diagnosticere og behandle patienter med smerter, så se mere her

  

Smerte og patologi i klinisk praksis

Fagpraktiske kurser der  giver en intensiv og opdateret viden om diagnostik, behandling og træning ifm forskellige kliniske smertetilstande

Læringsmål

Du får viden om:

 • Primære og sekundære smertetilstande
 • Smertediagnostik og relateret patologi
 • Triage, diagnostik og differentialdiagnostik
 • Principper for mono- og tværfaglig udredning
 • Fysioterapetiske interventioner
 • Farmakologiske interventioner
 • Psykologiske og adfærdsterapeutiske interventioner (CBT, ACT, MBSR, eksponering mm)
 • Fysisk aktivitet og træningsprincipper
 • Patientundervisning og klinisk kommunikation
 • Smerter i et etnisk og kulturel kontekst
 • Rationelle og prioriterede behandlingstrategier
 • Evidensbaseret praksis og opdatering ud fra nationale kliniske retningslinier
 • Kliniske måleredskaber og journalføring

Du opnår færdigheder i at:

 • Diagnosticere og udrede patienter med akutte og langvarige smerter
 • Prioritere og argumentere for valg af rationelle strategier
 • Varetage patientundervisning og sikre patientinddragelse (mestringsstrategier)
 • Planlægge, implementere og evaluere systematiske rehabiliteringforløb

Klinisk kompetenceudvikling ifm:

 • Kritisk refleksion og udvikling af egen klinisk praksis
 • Metodebevidsthed ved valg af interventioner
 • Implementering af rationelle strategier
 • Samarbejde med patienter og øvrige sundhedspersoner i tværfaglige relationer
 • Undervisning/rådgivning af borgere og patienter med smerter   

Kurserne kan tages i den rækkefølge det passer dig, men det anbefales at starte med kursus A:

 • A: Muskuloskeletale smerter (16 timer+8 timers forberedelse)
 • B: Komplekse smerter - ukompliceret (16 timer+8 timers forberedelse)
 • C: Hovedpinesygdomme (8 timer+8 timers forberedelse)

Undervisningsform og øvrig info:

 • Dialogbaserede seminarer, klinisk ræsonnering og praktiske øvelser omkring patientcases
 • Forberedelse via videnskabelige artikler mm
 • Nb. Alle fysioterapeuter kan deltage (dette er ikke akupunkturkurser)
 • Kurserne kan afholdes på jeres klinik/genoptræningscenter efter aftale
 • Underviser: Bjarne Rittig-Rasmussen
. Klinisk fysioterapeut, magister og ph.d. i medicin/smerteforskning

Yderligere information, så kontakt: Bjarne Rittig-Rasmussen