Smertekurser

Smertekurserne afholdes som 2-dages kurser og giver en grundig indføring i relevant viden om smerter.

  

Indhold

 • Klinisk smertetypediagnostik og klassificering af smerter 
 • Udredning, anamnese og somatosensorisk undersøgelse
 • Farmakologisk og non-farmakologisk smertebehandling
 • Prioritering og valg af behandlingsstrategier 
 • Patientundervisning og kommunikation
 • Fysisk aktivitet, træning og eksponering 
 • Smertepsykologi og adfærdsterapeutiske principper 
 • Screenings- og målemetoder 
 • Klinisk ræsonnering med udgangspunkt i deltagernes kasuistikker

Læringsmål

 • At kunne udføre en klinisk smerteanalyse og somatosensorisk undersøgelse
 • At kunne redegøre for patientens smerte- og funktionsproblemer ud fra den biopsykosociale model
 • At kunne planlægge og udføre individualiserede rehabiliteringsstrategier
 • At kunne indgå i tværfagligt samarbejde omkring patienter med smerter

Undervisningsform

 • Seminarform med teoretiske oplæg og problembaseret læring
 • Kurset er meget praksisnært og inddrager deltagernes egne patienter/kasuistikker

Hvor og hvordan: Kurset kan afholdes på jeres klinik/genoptræningscenter efter aftale.

Ønsker du yderligere information, så kontakt: Bjarne Rittig-Rasmussen