Velkommen til Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi

Kliniske smertekurser

Vil du være bedre til at diagnosticere og behandle patienter med smerter?

  

Fagpraktiske smertekurser

Læringsmål

Viden om

 • Primære og sekundære smertetilstande
 • Klinisk smertediagnostik, smertefysiologi og relateret patologi
 • Triage, diagnostik og differentialdiagnostik
 • Principper for mono- og tværfaglig udredning
 • Fysioterapeutiske interventioner
 • Farmakologisk behandling
 • Psykologiske og adfærdsterapeutiske interventioner
 • Patientinddragelse, undervisning, smertemestring og klinisk kommunikation
 • Rationelle strategier
 • Evidensbaseret praksis og opdatering ift nationale kliniske retningslinier
 • Kliniske måleredskaber og journalføring

Færdigheder

 • Diagnosticere og udrede patienter med forskellige akutte og kroniske smerter
 • Prioritere og argumentere for valg af behandling og strategi
 • Varetage patientundervisning og sikre patientinddragelse
 • Planlægge, implementere og evaluere systematiske rehabiliteringforløb

Kompetencer

 • Specialviden om udredning og behandling af patienter med ikke-komplekse eller komplekse smerter  
 • Kritisk reflektere og udvikle egen klinisk praksis
 • Vælge strategi for og sammen med den enkelte patient
 • Værdifuld tværfaglig samarbejdspartner for patienter, kolleger og henvisende læger

Kurser

 1. Diagnostik og behandling af kliniske smertetilstande (afholdes som en- og todageskurser)
 2. Diagnostik og behandlng af hovedpinesygdomme (en dags)

 

Form og info

 • Dialogbaseret seminar med teoretiske oplæg og patientbaseret klinisk ræsonnering
 • Forberedelse via fremsendt litteratur mm
 • Nb. Alle fysioterapeuter kan deltage (dette er ikke akupunkturkurser)
 • Kurserne kan afholdes på jeres klinik/genoptræningscenter efter aftale
 • Underviser: Bjarne Rittig-Rasmussen
. Magister og ph.d. i medicin/smerteforskning

Yderligere information, så kontakt: Bjarne Rittig-Rasmussen