Velkommen til Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi

Smertekurser

Enkeltstående kurser, som kan udgøre et samlet uddannelsesforløb på 50 timer

  

Fysioterapi til patienter med smerter

Formålet er at introducere en grundig og rationel håndtering af patienter og borgere med smerter. Implicit er målet, at fysioterapeutiske behandling tager udgangspunkt i valid diagnostik, evidens, klassifikation af smerter samt valg de mest rationelle rehabiliteringsstrategier.

Læringsmål

Viden - efter gennemført uddannelse kan kursisten demonstrere indsigt i: 

 • smerteanalyse og klassificering af primære og sekundære smertetilstande
 • neurologiske, somatosensoriske og muskuloskeletale undersøgelser
 • smerteteori og smertefysiologi
 • smertebehandling - non-farmakologisk, farmakologisk og psykologisk
 • principper for dosering og valg af genoptræning, fysisk aktivitet og eksponering
 • den gode anamnese, patientundervisning og kommunikation
 • klinisk ræsonnering, klinisk beslutningstagning og rationelle strategier
 • principper for evidensbaseret praksis og individualiseret behandling
 • kliniske måleredskaber og journalføring

Færdigheder - efter gennemført uddannelse kan kursisten:

 • udføre en grundig klinisk udredning og smerteanalyse
 • vælge og prioritere individuelt tilpassede behandlingsstrategier til patienter med smerter
 • sikre patientmedindragelse i den kliniske beslutningsproces
 • planlægge, implementere og evaluere et struktueret og systematisk rehabiliteringforløb

 Kompetencer - efter gennemført uddannelse kan kursisten:

 • kritisk reflektere over og analysere egen kliniske praksis
 • vurdere og overføre viden fra klinisk smerteforskning og sundhedsvidenskabelige fag til egen praksis
 • samarbejde med patienter med smerter og øvrige sundhedspersoner i tværfaglige relationer

Praktiske oplysninger:

Forløbet er delt op i to to-dages kurser og et ét-dagskursus samt mulighed for supervision.De tre kurser kan tages i den rækkefølge det passer dig.

 • A: udredning og behandling af ikke-komplekse muskuloskeletale smertetilstande
 • B: udredning og behandling af komplekse og blandede smertetilstande
 • C: udredning og behandling af hovedpine og nakkesmerter
 (en dag)

Det nye: 

 • Flere timer og mere læring, supervision, flere diagnoser og fokus på “god og ukompliceret teori og fysioterapi”
 • Kurserne har fokus på klinisk kompetenceudvikling og alle fysioterapeuter kan deltage (det er ikke akupunkturkurser)
 • Kurserne kan tages enkeltvis eller samlet udgøre et intensivt forløb med et omfang på 50 timer
 • Har du tidligere smertekurser i dette regi gives merit
 • Bevis på smerteuddannelse og supervision efter gennemført forløb

Undervisningsform:


Bjarne Rittig-Rasmussen

Magister og ph.d. i medicin/smerteforskning
Specialist fysioterapeut


Yderligere information, så kontakt: Bjarne Rittig-Rasmussen