Velkommen til Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi

Smerte og patologi i klinisk praksis

Tredelt kursusforløb med fokus på muskuloskeletale smerter, komplekse smertetilstande og hovedpinesygdomme

  

Fysioterapi til patienter med smerter

Kurserne har til formål at give deltageren en intensiv og opdateret viden om fysioterapi til patienter med smerter. Der er fokus på opdateret viden om diagnostik, smertediagnostik, patologi samt rationelle rehabiliteringsstrategier. 

Kurserne er dialogbaserede seminarer med teoretiske oplæg, klinisk ræsonnering og praktiske øvelser omkring patientcases.

Læringsmål

Teoretisk viden - deltageren opnår viden om: 

 • Smertediagnostik og relateret patologi
 • Primære og sekundære smertetilstande
 • Den kliniske undersøgelse - triage, diagnostik og differentialdiagnostik
 • Den biopsykosociale interaktionsmodel (ICF)
 • Smertefysiologi, patologi og smertebehandling
 • Fysioterapetiske interventioner
 • Farmakologiske interventioner
 • Psykologiske og adfærdsterapeutiske interventioner (CBT, ACT, eksponering)
 • Fysisk aktivitet og træningsprincipper
 • Patientinddragelse, patientundervisning og klinisk kommunikation
 • Rationelle og prioriterede behandlingstrategier
 • Evidensbaseret praksis
 • Kliniske måleredskaber og journalføring

Kliniske færdigheder - deltageren kan:

 • Diagnosticere og udrede patienter med primære og sekundære smertetilstande
 • Prioritere og argumentere for valg af rationelle strategier
 • Varetage patientundervisning og sikre patientinddragelse
 • Planlægge, implementere og evaluere systematiske rehabiliteringforløb

 Kliniske kompetencer - deltageren kan:

 • Kritisk reflektere og udvikle egen klinisk praksis
 • Udvise klinisk metodebevidsthed ved valg af interventioner
 • Overføre viden fra smerteforskning og sundhedsvidenskabelige fag til egen klinisk praksis
 • Samarbejde med patient og øvrige sundhedspersoner i tværfaglige relationer
 • Fungere som vejleder og ressourceperson ifm undervisning og behandling af borgere og patienter med smerter   

Praktiske oplysninger:

Uddannelsen består af to to-dages kurser og et ét-dagskursus samt mulighed for supervision

De tre kurser kan tages i den rækkefølge det passer dig, men det anbefales at starte med kursus A

 • A: Diagnostik og behandling af patienter muskuloskeletale smerter (16 timer+8 timers forberedelse)
 • B: Diagnostik og behandling af patienter med komplekse smerter (16 timer+8 timers forberedelse)
 • C: Diagnostik og behandling af patienter med hovedpine og nakkesmerter (8 timer+8 timers forberedelse)

Flere deltaljer om kurserne

 • Der er fokus på klinisk kompetenceudvikling for den enkelte deltager
 • Alle fysioterapeuter kan deltage (dette er ikke akupunkturkurser)
 • Undervisningen vægter relevant og ikke-kompliceret teori, som er overførbar til klinisk praksis
 • Kurserne kan tages enkeltvis og/eller udgøre et samlet forløb (2,5 ECTS ≈ 65 timer) 

Undervisningsform:

 • Seminarer med teoretiske oplæg, klinisk ræsonnering ifm kliniske kasuistikker
 • Individuel supervision kan efter aftale indgå i uddannelsen
 • Forberedelse via videnskabelige artikler, faglige statusser, udvalgte kapitler fra bogen: Smerter, baggrund, evidens og behandling, FADL, 2019 samt kap 13 om Kliniske smertetilstande og fysisk træning fra bogen: Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering, Munksgaard 2020
 • Kurserne udbydes via kursuskalenderen. Alternativt kan kurset afholdes på jeres klinik/genoptræningscenter efter aftale
 • Underviser: Bjarne R-R er klinisk specialist i fysioterapi (muskel- og skeletsygdomme), og er uddannet ved Lund Universitet, Institut for Klinisk Medicin/Dansk Smerteforskningscenter – Aarhus Universitet samt Michigan State University, College of Osteopathic Medicine
Bjarne Rittig-Rasmussen


Magister og ph.d. i medicin
Klinisk specialist i fysioterapi

Yderligere information, så kontakt: Bjarne Rittig-Rasmussen