Smertekurser

Smertekurserne afholdes som to-dages kurser og giver en grundig indføring i relevant viden om smerter.

  

Indhold

 • Smertetypediagnostik og klassificering af smerter 
 • Anamnese, klinisk undersøgelse og somatosensorisk undersøgelse
 • Patientundervisning og individuel rådgivning
 • Fysisk træning og eksponering 
 • Træningsprincipper
 • Farmakologisk smertebehandling
 • Prioritering og valg af behandlingsstrategier 
 • Klinisk kommunikation
 • Sundhedskompetencer
 • Smertepsykologi og adfærdsterapeutiske principper 
 • Screenings- og målemetoder 
 • Klinisk ræsonnering med udgangspunkt i deltagernes kasuistikker

Læringsmål

 • At kunne udføre en klinisk smerteanalyse og somatosensorisk undersøgelse
 • At kunne redegøre for patientens smerte- og funktionsproblemer ud fra den biopsykosociale model
 • At kunne planlægge og udføre individualiserede rehabiliteringsstrategier
 • At kunne indgå i tværfagligt samarbejde omkring patienter med smerter

Undervisningsform

 • Seminarform med teoretiske oplæg og problembaseret læring
 • Kurset er meget praksisnært og inddrager deltagernes egne patienter/kasuistikker
 • Kurset er for alle fysioterapeuter (dette er ikke et akupunkturkursus)

Hvor og hvordan: Kurset udbydes to gange om året (København og Jylland). Alternativ kan kurset afholdes på jeres klinik/genoptræningscenter efter aftale.

Underviser: Bjarne Rittig-Rasmussen. Specialist fysioterapeut, magister og ph.d. i medicin/smerteforskning

Ønsker du yderligere information, så kontakt: Bjarne Rittig-Rasmussen