Velkommen til Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi

Smertekurser

Enkeltstående kurser, som kan udgøre et samlet uddannelsesforløb på 50 timer

  

Læringsmålene for disse kurser er klinisk kompetenceudvikling i forbindelse med udredning og behandling af borgere og patienter med smerter.

Via en grundig og rationel prioritering gennemgåes den kliniske proces, så den fysioterapeutiske behandling tager udgangspunkt i: valid diagnostik og evidens, nyeste viden om smertetypediagnostik og smerteklassifikation samt valg og prioritering af de mest optimale rehabiliteringsstrategier.

Indhold:

 • Klinisk diagnostik og smerteklassifikation
 • Praktik - neurologisk, somatosensorisk og muskuloskeletal undersøgelse
 • Smertebehandling - non-farmakologisk, farmakologisk og psykologisk
 • Principper for dosering og valg af genoptræning, fysisk aktivitet og eksponering
 • Patientundervisning og kommunikation
 • Klinisk ræsonnering og beslutningstagning
 • Casebaseret undervisning og implementering af rationelle strategier
 • Kliniske måleredskaber og journalføring

Praktiske oplysninger:

Forløbet er delt op i to to-dages kurser og et ét-dagskursus samt mulighed for supervision

 • A: udredning og behandling af ikke-komplekse muskuloskeletale smertetilstande
 • B: udredning og behandling af komplekse og blandede smertetilstande
 • C: udredning og behandling af hovedpine og nakkesmerter
 (en dag)

Det nye: 

 • Flere timer og mere læring, supervision, flere diagnoser og fokus på “god og ukompliceret teori og fysioterapi”
 • Kurserne har fokus på klinisk kompetenceudvikling og alle fysioterapeuter kan deltage (det er ikke akupunkturkurser)
 • Kurserne kan tages enkeltvis eller samlet udgøre et intensivt forløb med et omfang på 50 timer
 • Har du tidligere smertekurser i dette regi gives merit
 • Bevis på smerteuddannelse og supervision efter gennemført forløb

Undervisningsform:


Bjarne Rittig-Rasmussen

Magister og ph.d. i medicin/smerteforskning
Specialist fysioterapeut


Yderligere information, så kontakt: Bjarne Rittig-Rasmussen