Klinisk kvalitetssikring

Patientsikkerhed og klinisk kvalitetssikring varetages på følgende vis: 

 • Fysioterapeuter er autoriserede sundhedspersoner, hvor formålet med autorisationen er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser

 • Selskabet udbyder en fyldestgørende akupunkturuddannelse på minimum 150-250 timer, som er afstemt efter internationale standarder

 • Undervisningen varetages af specialist fysioterapeuter med sundhedsfaglige kandidatuddannelser, førstehjælpskompetencer og specialviden om akupunktur

 • Undervisning i forebyggelse, erkendelse og håndtering af punkterede lunger foregår i tæt samarbejde med læger som har speciale i anæstesiologi og præhospital akutbehandling

 • Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med de autoriserede fysioterapeuters kliniske virksomhed

 • Fysioterapeuter akkrediteres jævnfør Den Danske Kvalitetsmodel for fysioterapipraksis

 • Fysioterapeuter med selskabets akupunkturuddannelse forventes at efterleve de fagetiske retningslinjer som forpligtiger til selvjustits og etisk forsvarlig behandling

 • Selskabet er aktivt internationalt og har et løbende samarbejde omkring optimering af patientsikkerheden og kvalitetssikring af akupunkturuddannelsen 

  Faglig vejledning for anvendelse af akupunktur på brystkassen

  Guidelines for safe acupuncture - International Acupuncture Association OF Physical Therapists (IAAPT)

  Guidelines for safe acupuncture and dry-needling practice