Klinisk kvalitetssikring

Patientsikkerhed og klinisk kvalitetssikring varetages på følgende vis: 

  • Fysioterapeuter er autoriserede sundhedspersoner, hvor formålet med autorisationen er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser

  • Selskabet udbyder en fyldestgørende akupunkturuddannelse på minimum 150-250 timer, som er afstemt efter internationale standarder

  • Undervisningen varetages af specialistfysioterapeuter med sundhedsfaglige kandidatuddannelser, førstehjælpskompetencer og specialviden om akupunktur

  • Undervisning i forebyggelse, erkendelse og håndtering af punkterede lunger foregår i tæt samarbejde med læger som har speciale i anæstesiologi og præhospital akutbehandling

  • Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med de autoriserede fysioterapeuters kliniske virksomhed

  • Fysioterapeuter akkrediteres jævnfør Den Danske Kvalitetsmodel for fysioterapipraksis

  • Fysioterapeuter med selskabets akupunkturuddannelse forventes at efterleve de fagetiske retningslinjer som forpligtiger til selvjustits og etisk forsvarlig behandling

  • Selskabet er aktivt internationalt og har et løbende samarbejde omkring optimering af patientsikkerheden og kvalitetssikring af akupunkturuddannelsen