Klinisk kvalitetssikring og fagetiske krav

  • Fysioterapeuter er autoriserede sundhedspersoner. Autorisationen har til formål at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser

  • Kvalitetssikring af praksis sikres på flere niveauer: a) via en fyldestgørende akupunkturuddannelse, b) efterlevelse af de fagetiske retningslinjer som forpligtiger til selvjustits og etisk forsvarlig behandling, c) Styrelsen for patientsikkerheds tilsyn med autoriseredes kliniske virksomhed og d) implementering af standarderne fra Den Danske Kvalitetsmodel for fysioterapipraksis

  • Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi ønsker at kvalitetssikre brugen af akupunktur i klinisk praksis igennem systematisk progressiv og taksonomisk opbygget læring. En læringsproces som i selskabets regi har et minimumsomfang på 150 timer (akupunkturuddannelse) og 250 timer (avanceret niveau, MedAc). Implicit forventes det, at alle der er uddannet i selskabets regi følger selskabets regler og retningslinjer for anvendelse af akupunktur.

  • I uddannelsesforløbet kan der praktiseres akupunktur under hensyntagen til det niveau, som vedkommende er nået til i sit uddannelsesforløb. Dette vil sikre at autorisationsloven efterleves