Klinisk kvalitetssikring og fagetiske krav

  • Fysioterapeuter er autoriserede sundhedspersoner. Autorisationen har til formål at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser

  • Kvalitetssikring af praksis sikres på flere niveauer via 1) en fyldestgørende akupunkturuddannelse, 2) de fagetiske retningslinjer som forpligtiger til selvjustits og etisk forsvarlig behandling og 3) Styrelsen for patientsikkerheds tilsyn med autoriseredes kliniske virksomhed

  • Akupunkturuddannelse fordrer tid til systematisk og progressiv læring af pensum, så teoretiske og praktiske færdigheder på troværdig vis kan integreres. Det forventes samtidigt, at uddannelsen forholder sig aktivt til principperne for evidensbaseret praksis

  • Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi ønsker at kvalitetssikre brugen af akupunktur i klinisk praksis igennem systematisk progressiv og taksonomisk opbygget læring. En læringsproces som i selskabets regi har et minimumsomfang på 150 timer (grunduddannelse) og 250 timer (avanceret niveau, MedAc). Implicit forventes det, at alle der er uddannet i selskabets regi følger selskabets regler og retningslinjer for anvendelse af akupunktur. I praksis skal personer der fjerner nålene efter akupunkturbehandling også være uddannet i akupunktur

  • I uddannelsesforløbet kan der praktiseres akupunktur under hensyntagen til det niveau, som vedkommende er nået til i sit uddannelsesforløb. Dette vil sikre at autorisationsloven efterleves

  • Fysioterapeuter har lært anatomi, fysiologi, patologi, diagnostik og differentialdiagnostik. Fysioterapeuter med akupunkturuddannelse kan derfor vurdere om akupunktur er relevant for den enkelte patient