Akupunktur retningslinjer

Indikationer

 • Primære og sekundære smertetilstande 
 • Symptomlindring i forbindelse med palliation

Absolutte kontraindikationer  

 • Alvorlig sygdom og uklar diagnose
 • Hæmofili
 • Nålefobi
 • Skadet inficeret, inflammeret eller ikke-intakt væv
 • Manglende evne til at give informeret samtykke

Relative kontraindikationer 

 • Kompromitteret immunforsvar
 • Psykiatriske diagnoser (f.eks. psykose)
 • Graviditet 
 • Antikoagulationsbehandling eller anden årsag til øget blødningstendens
 • Behandling af ekstremiteter/kropskvadrant med lymfødem
 • Sygdom i thorax og lunger (f.eks. kræft, KOL, lungefibrose, traume)
 • Diabetes (F.eks. dårlig vævsheling, nedsat sensibilitet)
 • Metalallergi
 • Pacemaker, rygmarvsstimulator eller epilepsi (minus elektroakupunktur)
 • Områder med allodyni, hyperalgesi, dysæstesi og hypoalgesi
 • Postoperative områder med inflammation og ødem
 • Tæt på silikoneimplantater eller alloplastikker

Ved informeret samtykke skal følgende information indgå 

 • Formålet med behandlingen og hvor på kroppen der behandles
 • At der stikkes nåle igennem huden og ind i musklerne
 • At der altid anvendes sterile éngangsnåle
 • En kort forklaring om, hvordan den givne akupunktur virker
 • En kort forklaring om manipulation af nålene
 • At der kan opstå forbigående symptomer og bivirkninger under eller efter behandlingen i form af:

  - mindre blødninger, blå mærker
  - svimmelhed og forværring af symptomer
  - træthed (undgå evt bilkørsel)
  - alvorlige skader ved inkompetent behandling
  - Informationsmateriale: Hvad er akupunktur

Kompetence- og fagetiske krav

Struktureret uddannelse på to niveauer: 

 • Del 1: Akupunkturuddannelse på 150 timer 
 • Del 2: En MedAc-uddannelse på 250 timer (150+100 timer)

Patientsikkerhed

 • Forebyggelse, erkendelse og håndtering af pneumothorax er integreret i selskabets uddannelse         
 • Nåle skal være CE mærkede og sterile éngangsnåle
 • Krav til opbevaring og håndtering af sterilt udstyr/nåle skal følge de Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer (s 28)
 • Brugte nåle skal deponeres i godkendte nålebokse og disse bokse skal deponeres på reglementeret vis
 • Håndhygiejne skal ske efter de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer  NIR Håndhygiejne
 • Desinfektion af huden foretages altid ved uren hud og hos patienter med kompromitteret immunforsvar
 • Ved øreakupunktur skal der altid desinficeres
 • Ved infektion eller væskende sår på behandlerens hænder må der ikke udøves patientkontakt/behandles akupunktur
 • Ved risiko for kontakt med patientens blod/vævsvæsker skal der anvendes engangshandsker
 • Cellestof servietter skal anvendes ved aftørring af af blod   
 • Behandleren skal kende risici og rutiner ifm stikskader: Vask og desinficer læsionen. Søg læge/skadestue. 3. anmeld skaden til arbejdsmiljø-repræsentanten. 4. undersøgelse for hepatitis og HIV. Se mere: Stikskader
 • Vaccination af behandleren mod hepatitis B anbefales
 • Der skal sikres optimal hygiejne omkring de kliniske faciliteter

Regler for sikre indstik og sikker nålehåndtering  

 • Indstik lungenært og på thorax, inklusiv scapularegionen, skal altid foretages parallelt med thorax og der må kun anvendes korte nåle (<2-3 cm). Eksempelvis skal tages særlige forbehold ved mindre og tynde personer (børn og syge), hvor afstanden til pleurahinder og lungevæv er relativt lille
 • På thorax er der et begrænset antal punkter som anvendes (der behandles ikke lungenært ifm uddannelsen på 150 timer)
 • Særlig opmærksomhed udvises ved indstik i områder med store kar og nerver
 • Nåleklingen må ikke berøres og éngangsnåle må kun bruges én gang
 • Kun akupunkturuddannede må fjerne nåle efter endt behandling

Utilsigtede hændelser

Journalføring  

 • Følgende registreres: dato, behandlede punkter, retentionstid, stimulationsform samt eventuelle bivirkninger
 • Implicit skal DDKMs standarder for fysioterapipraksis og bekendtgørelsen for journalføring følges

Opdateret 30. januar 2022