Praktiske kursusoplysninger

Hvem kan deltage

 • Fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og læger
 • Fysioterapeutstuderende med bestået klinisk eksamen (6. semester)
 • Deltagelse på specialedage, masterclass-kurser eller repetitionskurser fordrer gennemført grunduddannelse og bestået eksamen

Medlemskab og priser

 • Kontingent for et år er 350 kr. Beløbet opkræves separat af Danske Fysioterapeuter
 • Du kan indmelde dig her: Indmeldelse 
 • Er du medlem af DSAF er prisen 5500 kr. pr kursus for kurserne 1, 2 og 3
 • Er du ikke medlem er prisen 6300 kr pr kursus, for kurserne 1, 2 og 3
 • Repetitionskurser for dig, som er i gang med MedAc-forløbet koster 4300 kr
 • For fysioterapeutstuderende, der er medlemmer, er prisen 4300 kr (gælder kun kursus 1)   

 Tilmelding

 1. Udfyld kursustilmeldingsblanketten ifm det aktuelle kursus 
 2. Indbetal kursusafgift til Danske Bank: reg. 1551 kontonr. 4797102407
 • Kursusafgiften skal indbetales på ovennævnte konto umiddelbart efter din kursustilmelding
 • Din tilmelding og plads på kurset først er gældende når beløbet er modtaget
 • Ved indbetaling af kursusafgiften er det vigtigt, at du angiver dit navn og hvilket kursus du vil deltage på
 • Medlemskontingent må ikke indbetales til denne konto
 • Der kommer en bekræftelse på din kursustilmelding (svar e-mailen)
 • Kursusmateriale og kursusprogram tilsendes via e-mail ca. 3 uger før kurset

Afbud/aflysning

 • Ved afbud tidligere end 3 uger før kurset refunderes afgiften minus 1500 kr.
 • Ved afbud senere end 3 uger før kurset er der ingen refusion af kursusafgiften
 • I særlige omstændigheder kan kursusafgiften overføres til næstkommende kursus
 • Der udsendes ikke forberedende kursuslitteratur, sålænge kursusafgiften ikke er betalt
 • Kurser kan aflyses hvis der er for få tilmeldinger

Betingelser for deltagelse

 • Uddannelsesforløbet skal være afsluttet inden for 3 år
 • Det forventes, at du er villig til at blive behandlet med nåle, som er en væsentlig del af læringen og de praktiske øvelser
 • Hygiejne regler skal følges
 • Eventuel fravær skal aftales på forhånd og fravær på mere end en ½ kursusdag vil fremgå på kursusbeviset
 • Er der særlige omstændigheder ifm sygdom, graviditet eller andre personlige forhold, som hindrer fuld deltagelse skal du informere om dette inden kurset. Nb graviditet afholder ikke en fra at kunne deltage
 • Fotos og filmoptagelse på kurserne er kun tilladt ifølge aftale

Tidsramme for gennemførelse af uddannelsen

 • Grunduddannelsen skal gennemføres inden for max 3 år 
 • Har du kurser, som er mere end 3 år gamle, så skal de startes forfra på kursus 1
 • Kurser taget for mere end 3 år siden tæller ikke med i de kurser som udgør grunduddannelsen
 • Kurser taget inden for 5 år kan dog indgå i MedAc-uddannelsen, hvis man har grunduddannelsen

Spørgsmål rettes til Ole Andersen