Praktiske kursusoplysninger

Hvem kan deltage

 • Fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og læger
 • Fysioterapeutstuderende som har bestået den kliniske eksamen (6. semester)
 • Deltagelse på specialedage eller repetitionskurser forudsætter gennemført uddannelse på 150 timer

Medlemskab og priser

 • Kontingent for et år er 350 kr. Beløbet opkræves separat af Danske Fysioterapeuter
 • Du kan indmelde dig her: Indmeldelse 
 • Er du medlem af DSAF koster kursus 1: 5800 kr (gældende fra 1. januar 2024, inkluderer bog) og 5500 for de efterfølgende kurser. For ikke-medlemmer er prisen 6600 kr for kursus 1 og 6300 for de efterfølgende kurser
 • Repetitionskurser for dig, som er i gang med MedAc-forløbet koster 4300 kr
 • For fysioterapeutstuderende er prisen 4600 kr (gælder kun kursus 1)
 • Pris for eksamen er 950 kr. Gælder for dem, som ikke har taget den ifm kursus 3

 Tilmelding

 1. Udfyld kursustilmeldingsblanketten ifm det aktuelle kursus 
 2. Indbetal kursusafgift til Spar Nord: reg. 9314 kontonr. 2140235736
 • Kursusafgiften skal indbetales på ovennævnte konto umiddelbart efter din kursustilmelding
 • Din tilmelding og plads på kurset først er gældende når beløbet er modtaget
 • Ved indbetaling af kursusafgiften er det vigtigt, at du angiver dit navn og hvilket kursus du vil deltage på
 • Kvittering for betalt kursushonorar bliver tilsendt ifm kursusafholdelse (ikke før kurset)
 • Medlemskontingent må ikke indbetales til denne konto
 • Der kommer en bekræftelse på din kursustilmelding (svar e-mailen)
 • Kursusmateriale og program tilsendes via e-mail eller link 2-3 uger før kurset

Afbud/aflysning

 • Ved afbud tidligere end 3 uger før kurset refunderes afgiften minus 1500 kr.
 • Ved afbud senere end 3 uger før kurset er der ingen refusion af kursusafgiften
 • I særlige omstændigheder kan kursusafgiften overføres til næstkommende kursus
 • Der udsendes ikke forberedende kursuslitteratur, sålænge kursusafgiften ikke er betalt
 • Kurser kan aflyses hvis der er for få tilmeldinger

Betingelser for deltagelse

 • Det forventes, at du er villig til at blive behandlet med nåle ifm de praktiske øvelser
 • Hygiejneregler skal følges
 • Eventuel fravær skal aftales på forhånd og fravær på mere end en ½ kursusdag vil fremgå på kursusbeviset
 • Er der særlige omstændigheder ifm sygdom, graviditet eller andre personlige forhold som hindrer fuld deltagelse skal du informere om dette inden kurset. Nb graviditet afholder ikke en fra at kunne deltage
 • Fotos og filmoptagelse på kurserne er kun tilladt ifølge aftale

Tidsramme for gennemførelse af uddannelsen

 • Uddannelsen på 150 timer (K1,2 og 3) skal gennemføres inden for max 3 år 
 • Har du kurser, som er mere end 3 år gamle, så skal de startes forfra på kursus 1
 • Kurser taget for mere end 3 år siden tæller ikke med i de kurser som udgør uddannelsen på 150 timer, men kan indgå i MedAc-uddannelsen på 250 timer

Spørgsmål rettes til Ole Andersen